Tuesday, March 22, 2011

Athens 13th Fashion Week - Programme

Αντιδράσεις: 

Yes it's out........
Take a look of the 13th Fashion Week Programme.....

Wednesday 30 March 
19:30 Dassios
20:30 Exhibition opening
21:30 Kathy Heyndels

Thursday 31 March 
18:30 LUKAS
19:30 Vassilios Kostetsos
20:30 Christina Nitopi
21:30 Panos Apergis


Friday 1 April
18:30 Katerina Alexandraki
19:30 Andria
20:30 Corina Vladescu
21:30 Valtadoros


Saturday 2 April 
17:30 Nikos -Takis
18:30 Alis Mari Xatzipanagi
19:30 Makis Tselios
20:30 Mina Stone
21:30 Aslanis


Sunday 3 April
13:30 Fashion Schools Texmedin Presentation
16:30 Evangelos Kavathas  
17:30 Sotiris Georgiou
18:30 Dimitri Zafiriou
19:30 Delight
20:30 School of Fine Arts

No comments:

Post a Comment